"Wat een heerlijke Naam"

 Een Naam om dag en nacht aan te roepen
 en waarvan de heerlijkheid in je binnenste
 naar boven komt . .  .
 een Naam waarvan stromen van
 levend water uit je binnenste stromen . . .
een Naam die verheerlijkt is
 wat je ook ervaart . . .
 een Naam die blijmoedig maakt . . .
 een Naam om over te juichen
  . . .  Jezus—Jezus . . .
 een Naam boven alle namen . . .
 een Naam van vrede . . .
 een Naam van een persoonlijke vriend . . .
 en een Naam voor alles, van al wat leeft . . .
 een Naam voor de ganse schepping,
 de zee en alles wat daar in is . . .
 de aarde met alles wat daarop is . . .
 de lucht de maan en zon
 en alle hemel lichamen . . .
 een Naam om te prijzen . . .
 een Naam om te zingen . . .
 Halleluja wat een heerlijke Naam van  Jezus.

Margreet Singels*

Picture
"Jesus what a beautiful name"


"I believe in Jesus"


"Oh happy day"


"Higher and higher"